Kulturhaus Rosengarten Grüsch

Kulturhaus Rosengarten Grüsch, «Spuren und andere Abläufe», Gemeinschaftsausstellung  Rico Klaas, Anne M. Stauffer, Ruth Boxler 2009
Flyer zum Rosengarten (PDF)
Plakat Rosengarten Grüsch (PDF)